Дан планете Земље

Објављено понедељак, 14 мај 2018

Дан планете Земље

Дан планете Земље је дан када мало више говоримо о нашој планети, о очувању природе и њеним загађивачима, као и о настојању човека да сачува ово што нам природа пружа.

Учитељице Светлана Ђорђевић и Јелена Кујунџић са ученицима првог и другог разреда су одржале Јавни час поводом Дана планете Земње. Примерено узрасту, ученици су набрајали ко то све настањује копнене и водене пределе. Направили смо поређење колико је човек мали и ситан у односу на нека друга жива бића, а колико је огромна штета коју може да нанесе својом немарношћу и непажњом.

На светлећем глобусу смо препознавали делове копна на планети, као и огромне водене површине.

На приказаној ПП презентацији видели смо негативне утицаје „киселих киша“ на биљни свет, загађеност ваздуха издувним гасовима саобраћајних средстава, као и хаварије танкера који изливањем нафте угрожавају водени живи свет.

Закључили смо да сваки дан треба да буде подједнако битан за очување планете Земље и да свако од нас да мали допринос очувању природе. Писали смо поруке које треба да постану део нашег опхођења према нашем окружењу и развије свест о значају сваког нашег поступка који је усмерен ка природи.

Светлана Ђорђевић и Јелена Кујунџић, учитељице у ОШ „Божо Томић“ у Пријевору