Помоћно особље

Објављено уторак, 28 август 2012

Жељко Каранац - домар
Миладин Тодоровић - ложач

Љиља Маркешевић – сервирка

Слађана Ђоловић – помоћни радник

Драгица Маркешевић – помоћни радник

Љиљана Пантелић – помоћни радник

Слађана Јојић - помоћни радник