Предметна настава

Објављено уторак, 28 август 2012

Љубо Вулић – српски језик

Бојана Никшић –библиотека

Ивана Јеремић - библиотека

Невена Јековић – енглески језик

Ирена Кнежевић – енглески језик

Данијела Марковић – немачки језик

Милош Крнетић - немачки језик

Оливера Радуловић– ликовна култура

Јелена Рубаковић – музичка култура

Душица Жуњић – историја и географија

Марина Ранковић – географија

Милан Бабић – физика

Даница Јовановић – математика

Јелица Јовановић – математика

Вера Ненадовић – биологија

Миодраг Пешић – хемија

Мирјана Лазаревић – техничко и информатичко образовање

Слободан Николић – физичко васпитање


Ђорђе Павловић- физичко васпитање

Иван ћурчић – верска настава