Песма пролећу

Објављено четвртак, 15 март 2018

     

                         Пролеће

„Опет креће                                          

пролеће                          

с' песмом кроз мој крај.          

Дође ласта, дође рода,        

зажубори бистра вода    

и полете змај.             

Топли дани сунчани,

изменили свет.

И гле, свуда, наокол 

И где је било грање голо,

осуо се цвет.

Вредне пчеле

почеле

да сакупљају мед.

Снега нема, зима није,

бацили смо скије,

лоптин сад је ред!

                                                                                        

                                                                                       Воја Царић