JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

UPIS "PRVAKA"

Објављено четвртак, 27 март 2014

UPIS "PRVAKA"

Još malo...pa, škola!

U školi„Božo Tomić“s radošću dočekujemo  svakog đaka,  a posebno,  svaku novu generaciju budućih prvaka!

Nešto o nama:

Mi smo škola, u svojoj sredini, prepoznatljiva po  zajedničkim uspesima naših učenika i njihovih nastavnika. Kvalitetan kadar i materijalno – tehnički resursi, timski rad, saradnja porodice, lokalne samouprave i škole vode nas ka ostvarenju istog cilja, a to je:

                             BEZBEDNO, USPEŠNO I SREĆNO DETE!                            

Pedagog škole, Gorana Kaplarević, odgovara na najčešće postavljana pitanja roditelja u periodu pre upisa  i pre testiranja budućih prvaka!

ZakojiuzrastjeobavezanupisuPRVIRAZREDzaškolsku2015/2016.god.?

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u „prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.“

To znači da je zaprvi razred školske 2015/2016. godine obavezan upis  za  decu  rođenu od 01.03.2008. do kraja februara 2009.godine. 

Da li mlađe dete može da se upiše u prvi razred?

U prvi razred može da se upiše i mlađe dete, odnosno, dete uzrasta od šest do šest i po godina, tek nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Proveru spremnosti deteta vrši pedagog škole.

Nakon izvršene provere može se preporučiti roditelju da upiše dete u prvi razred ili da se odloži polazak za godinu dana uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Kada će biti testiranje deteta za upis u prvi razred?

U subotu, 18.aprila 2015. godineu školi  će biti organizovana  OTVORENA VRATA, odnosno, poseta predškolaca i njihovih roditelja školi .

Tom prilikom, svim roditeljima će biti uručene POZIVNICE sa datumom i vremnenom kad trebaju dovesti dete na testiranje.

Roditelj koji je sprečen da dođe naOTVORENA VRATA, može kontaktirati stručnu službu škole – pedagoga i dogovoriti termin za pruzimanje pozivnice za testiranje.

Šta je potrebno od dokumentacije za upis?

Prilikom dolaska sa detetom na testiranje, potrebno je  doneti sledeću dokumentaciju:

  • Izvod iz Matične knjige rođenih za dete(original ili overena  fotokopija)                   
  • Uverenje o završenom  pripremnom predškolskom  programu(dobićete ga u junu i tad ga doneti u školu)
  • Potvrda  o izvršenom  zdravstvenom pregledu deteta pred polazak u prvi razred

Čemu služi testiranje?

Testiranjem se utvrđuje stepen spremnosti deteta za školu.

Cilj ispitivanjaje bolje upoznavanje sa detetom kako bi se utvrdio najbolji način za rad i postizanje optimalno mogućih rezultata.

Na osnovu testa se dobija i opšta slika generacije i nivo psihofizičkog razvoja sve dece.

Rezultati  testaizmeđu ostalog predstavljaju važan podatak koji utiče na formiranje i ujednačavanje odeljenja prvog razreda.

Kako pripremiti dete za testiranje?

Nijepotrebnanikakvaposebnapripremadetetazatestiranje.

Ono što se od roditelja očekuje, vezano za testiranje i za školu uopšte, jeste da sa detetom razgovaraju, da mu objasne gde i zbog čega ide, da ga ne plaše sa školom, da neguju pozitivan stav  o polasku u školu, učenju i sticanju novih znanja, veština i prijateljstava, da budu podrška osećaju ponosa, važnosti i sigurnosti deteta

Ko vrši testiranje deteta ?

Utvrđivanje zrelosti deteta za polazak u školu, vrši pedagog.

Kako se sprovodi testiranje deteta?

Proces testiranja se realizuje u tri koraka:

1. korak:intervju pedagoga  sa roditeljem

( podaci o detetu, opredeljenje roditelja za izborni predmet, tekuće informacije i obaveštenja).

Dok traje ovaj razgovor, detetu se ponudi da nešto nacrta -  po vlastitom izboru : porodica i sl.

2. korak:sprovođenje samog testiranja

Vreme trajanja testiranja je individualno, u proseku oko 30 minuta. Dok traje testiranje, roditelj čeka dete izvan prostorije u kojoj se sprovodi testiranje.

3. korak:povratna informacija roditelju nakon obavljenog testa

Daje se globalni osvrt na postignute rezultate, ponašanje deteta u test situaciji kao i preporuka za dalji rad sa detetom, prema potrebi konkretnog slučaja.

U koju školu upisati dete?

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelj, odnosno, staratelj  može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1.februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Treba li  učiti dete  da  čita , piše  i računa  pre škole?

Ako dete pokazuje interesovanje za ove aktivnosti, treba ga podržati.

Nedostatak interesovanja najčešće ukazuje da dete  još uvek nije spremno za ove aktivnosti pa bi svako forsiranje moglo da rezultira otporom kod deteta, fiksiranjem nepravilnog načina pisanja slova i brojeva, početnog čitanja, držanja olovke i sl.

NAPOMENA:

Sve informacije vezano za polazak dece u 1.razred možete dobiti:

  • direktno na  telefon škole883-311ili
  • putem e-mail(Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

Na Vaša pitanja odgovaraće  direktor ili pedagog škole!